Respect voor dieren

Follow by Email

woensdag 21 maart 2018

TEGEN DE SLEEPWET


Dierenbeschermers /-activisten zijn uiteraard TEGEN de sleepwet, die veel te ruim is. En er o.a. op gericht is dieractivisme in de kiem te smoren. De Staat gebruikt alle machtsmiddelen om ieder protest te onderdrukken. Nu al mag niet meer gedemonstreerd worden in Haagse winkelstraten. Het begin!

Ook volgens de Nationale Ombudsman staat het recht van demonstreren onder druk. Het lukt gemeenten en politie niet altijd om dat recht te waarborgen. ”De overheid neigt naar risicomijdend gedrag”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud mogelijk te maken. Ook moeten zij terughoudend zijn bij het opleggen van beperkingen en voorschriften.
Van Zutphen doet zijn oproep in het rapport ‘Demonstreren, een schurend grondrecht?’ In dit onderzoek komt de vraag aan de orde welke waarde en welk draagvlak het demonstratierecht heeft in de huidige samenleving.

Burgemeesters en politie moeten vaak afwegingen maken tussen enerzijds het recht van demonstranten om zonder beperkingen actie te voeren en anderzijds het belang van openbare orde en veiligheid te handhaven. Voorbeelden daarvan zijn de Eritrese conferentie in Veldhoven (april 2017), een Pegida-demonstratie in Groningen (april 2017) en anti-Zwarte Piet-demonstraties in onder meer Maassluis (december 2016) en Dokkum (december 2017).


Volgens Van Zutphen moet de essentie van het grondrecht tot demonstreren voorop staan. ”Die essentie is dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zodat burgers in vrijheid hun mening – hoe impopulair ook – kunnen laten horen. Elke andere houding van de overheid doet afbreuk aan de kern van het demonstratierecht.”

2 opmerkingen:

  1. Nederland kan een voorbeeld nemen aan de VS, waar alleen haat zaaien verboden is.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik ben wel heel blij met deze Nationale Ombudsman.

    BeantwoordenVerwijderen