Respect voor dieren

Follow by Email

dinsdag 23 januari 2018

HARTRITMESTOORNISSEN (geheim!)


"De aan u toegezonden stukken zijn gedeeltelijk GELAKT op grond van de weigeringsgronden die in de Wob zijn opgenomen. 

Het is tevens juist dat het advies NIET is toegezonden. In dit advies staan interne beleidsoverwegingen die wij niet openbaar maken.

Ik hoop en verwacht dat u met de overige wel openbaar gemaakte tekst voldoende inzicht heeft gekregen in het project."

Centrale Commissie Dierproeven

(Wob: wet openbarheid van bestuur)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten