Respect voor dieren

Follow by Email

donderdag 8 juni 2017

Wetenschapsjournalistiek (VWN)In de statuten van de VWN wordt onafhankelijke wetenschapsjournalistiek afzonderlijk vermeld, omdat die essentieel is voor het functioneren van een democratische samenleving. Onafhankelijkheid maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven over wetenschap en techniek te communiceren – economisch, politiek, sociaal, moreel – en publiek en politiek de informatie te geven die nodig is voor democratische controle van het wetenschapsbedrijf.

De loyaliteit van de journalist ligt bij het zo goed mogelijk informeren van het publiek – lezers, luisteraars, kijkers – over ontwikkelingen in wetenschap en techniek en wat die voor hen kunnen betekenen, als individu en als samenleving.

Waar journalisten het wetenschapsbedrijf vanuit verschillende perspectieven benaderen, ligt de nadruk bij veel andere vormen van publiekscommunicatie op het informeren van het publiek vanuit perspectief van de wetenschap en vaak ook het belang van instelling of onderzoeker. Belangrijk daarbij is dat beperkingen en onzekerheden van het onderzoek helder over het voetlicht komen om te voorkomen dat de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in wetenschap wordt ondermijnd als minst slechte methode om de werkelijkheid te leren kennen en veranderen.

Ethiek
Terwijl de competenties voor wetenschapsjournalistiek en –communicatie in brede zin overeenkomen, verschillen de rollen en de bijbehorende waarden. Zoals gezegd vervullen nogal wat leden van de VWN beide rollen. Mede naar aanleiding van de ‘pettendiscussie’ hebben we naam en doelstelling van de vereniging aangepast. De achterliggende gedachte is dat de VWN zich, naast bevordering van het vakmanschap, ontwikkelt tot het platform voor discussie over de ethische aspecten van wetenschapsjournalistiek en –communicatie.
----------------------------------

Commentaar
Dit is een fragment, de volledige babbel staat hier: 

Het zijn mooie woorden en de elektronica is geduldig. Ik moet de eerste wetenschapsjournalist nog ontdekken die kritisch schrijft over wetenschap met dierproeven en vivisectie. Het zijn allemaal broodschrijvers die onderzoekers napraten en – naar de mond praten. Dit maakt dergelijke artikelen en uitzendingen zo oninteressant en overbodig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten