Respect voor dieren

Follow by Email

vrijdag 6 januari 2017

Water- en voedseldeprivatie

Onzorgvuldig gebruik van proefdieren

Naar aanleiding van publicaties over het niet gerechtvaardigde of onzorgvuldige gebruik van proefdieren heeft de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) op 15 december 2015 advies gevraagd aan het NCad. 
De CCD herkent de bezorgdheid die uit de artikelen spreekt, maar heeft ook het beeld dat enige nuancering op zijn plaats is. De CCD is er van overtuigd dat de meeste onderzoekers hun dierproevenonderzoek zorgvuldig voorbereiden en nieuwe inzichten meewegen, maar er bestaat niet voldoende zekerheid dat dit systematisch gebeurt. Daarom vraagt de CCD het NCad advies uit te brengen of de conclusies uit de publicaties kloppen en welke handvatten het NCad ziet voor onderzoekers en de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD) om deze aspecten bij de opzet van onderzoeksvoorstellen en advisering over dierproefgebruik goed te kunnen borgen.

De staatssecretaris van EZ heeft het NCad verzocht zich te buigen over mogelijke verbeteringen van onderzoeksmethoden waarbij de 
>opname van water en/of voedsel beperkt wordt met het doel om bij het proefdier de motivatie bij het uitvoeren van taken te verhogen. 

>Ook vraagt hij het NCad om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor deze methoden. 

De staatssecretaris verwacht van het NCad voor het einde van het jaar voor deze onderzoeksmethoden 'best practices' voor Nederland en wil ook dat die in Europees verband onder de aandacht worden gebracht.

1 opmerking:

  1. Zo zie je maar weer dat dierproeven je reinste dierenmishandeling zijn.

    BeantwoordenVerwijderen