Respect voor dieren

Follow by Email

woensdag 25 augustus 2010

Stichting Welzijn Grote Grazers

Image and video hosting by TinyPic
Onlangs is in het leven geroepen de  Stichting Welzijn Grote Grazers.

Dit n.a.v het huidige beleid van StaatsBosbeheer (SBB) om op diverse plekken in het land verschillende soorten grote grazers uit te zetten om zo natuur en bodembegroeiing in de natuurgebieden te beheersen.

Grote aanleiding tot het oprichten van de stichting is de laatste winter geweest, waar vele dieren van honger gestorven zijn. We kennen allemaal wel de erbarmelijke situatie in de Oostvaardersplassen (OVP). Een situatie die nu al jaren doormoddert en waar vele dieren zinloos moeten lijden en sterven.
Dit zal ook de eerste en grote prioriteit zijn die de stichting zich stelt.

Er is, terecht, veel kritiek geweest vanuit de bevolking waaruit bleek dat de meerderheid van de mensen dit een dieronterend en verwerpelijk beleid vinden. Een groep van 10 mensen met een diversiteit aan (beroeps)ervaringen heeft de handen ineen geslagen om dit soort 'hobby's', waarbij niet aan de zorgplicht voor dieren zoals vastgelegd in de wet wordt voldaan, een halt toe te roepen.
Hierbij zal ook de politiek kritisch worden doorgelicht en zal zij haar standpunt inzake de grote grazers in Nederland moeten wijzigen.

Zelfs de pvdd, bij monde van Esther Ouwehand, nam geen afstand van het beleid van SBB en stemde tegen de motie voor bijvoeren van 26 maart 2010, nota bene ingediend o.a.door haar 'aartsvijand' het CDA.

SBB en andere faunabeschermende instanties die zich aan de regels van de wet denken te kunnen onttrekken alsook de overheid, kunnen op de intensieve aandacht van de stichting rekenen. De stichting wordt bijgestaan en gesteund door diverse instanties en verenigingen, die zich ook al jaren storen aan het arrogante beleid van met name SBB. Zij zal zich zéér kritisch opstellen tegenover SBB en de instanties die een dergelijk beleid steunen. Maar zeer zeker zal de stichting ook, vanzelfsprekend, de overheid op de handen kijken en nauwlettend volgen. De stichting zal een duidelijk tegengeluid laten horen.

Dat de situatie in de OVP nu voor sommigen niet meer bespreekbaar is omdat nu wel duidelijk is dat "men er of helemaal vóór of helemaal tegen is", is volgens de stichting een zwaktebod. Want niet alleen in de winter moet er aandacht zijn voor deze dieren, maar het gehele jaar door!
De stichting zal daarom de situatie in zomer, herfst, lente en winter uiterst nauwkeurig op de voet volgen.
Want het doel is: Dit soort dierenkwelling in Nederland moet stoppen!

Mocht u sympathiseren met de stichting of wilt u iets melden n.a.v. situaties die bij u in de buurt de aandacht vragen, dan kunt u dat uiteraard aangeven.
Practische zaken als website, e-mailadres ed. zullen in later stadium nog bekend worden gemaakt.
Maar voorlopig kunt u contact zoeken via telefoon: 06 - 22169872.

42 opmerkingen:

 1. Helaas, het blijkt in Nederland mogelijk, dat slechts een 10 tal mensen met een diversiteit aan (beroeps)ervaringen en hobbies het kunnen doen voorkomen alsof natuur geen natuur meer kan zijn. Men heeft zelfs de moed om een stichting op te richten die zo genaamd op komt voor de " grote grazers " in Nederland. De leden van deze stichting, die allen op zekere manier relaties hebben met jacht of de agrarische sector, gaan gemakshalve voorbij aan het leed dat veroorzaakt word in de veehouderij. ( 30 miljoen kippen per jaar, 5000 koeien per dag, 5 miljoen nertsen, tientallen miljoenen varkens per jaar) Al deze dieren worden uitgebuit en letterlijk uitgemolken, tot de dood er op volgt. En het kan geen pretje zijn om, na het in de veewagen gedreven te zijn, in een rij terecht te komen waar de koeien op het schietmasker staan te wachten. Of de varkens die middels electriciteit worden verdoofd, de hals krijgen doorgesneden en dan maar leeg bloeden. Ook is het hoogstwaarschijnlijk geen pretje, om als jong stiertje direct na de geboorte van de moeder te worden gescheiden, in een wit hokje te worden geplaatst en te worden vet gemest, met als enigste doel om na circa 1 jaar te eindigen als kalfleverworst. Of wat te denken van de transporten met paarden met gebroken poten zodat zij maar rustig blijven? Nee, inderdaad, dieren die op een natuurlijke wijze leven , met inbegrip van goede zomers en mindere winters die zijn veeeel slechter af. Die kunnen een normaal sociaal leven hebben, en bouwen in de zomerperiode vetvoorraden op die zij gedurende de winterperiode opbranden. Een natuurlijk verschijnsel waar deze dieren volledig op zijn ingesteld. Het feit dat al naar gelang de winter nadert, de dieren langzaamaan meer vet in plaats van vegetatie eten is zeer gebruikelijjk in de natuur. Het gaat geleidelijk en niet gepaard met enig lichamelijk ongemak. Deze in het wild levende dieren hebben in ieder geval de zekerheid dat zij, mocht het geval daar zijn dat zij aan het einde van hun leven zijn gekomen, dit een snel gebeuren is door de kogel van een deskundig persoon die dagelijks toezicht houd op de dieren. Dit in tegenstelling tot dieren die leven in gebieden waar middels bijvoeren alleen maar meer dieren komen die, om het vastgestelde streefgetal (gebaseerd waarop?) te bereiken allen in de bloei van hun leven ( drachtig of niet) moeten worden afgeschoten door hobby jagers. Mensen die allen belang hebben bij: juist, veel dieren, want dan blijft er veel te schieten. Helaas weet ik dat ook de leden van deze stichting tot deze groepen behoren.

  Ik zal me er verre vanhouden om persoonlijk te worden, alleen zou het wel mooi zijn, indien de leden van deze stichting eens een boezoekbrachten aan www.staatsbosbeheer.nl en dan zoek op dossiers Oostvaardersplassen. Daar is duidelijk te vinden hoe de beheerder hier omgaat met dit unieke gebied. Hier is ook te vinden dat dit beheer is ingegeven door een internationale commissie waarin de meest vooraanstaande popultaie deskundigen ter wereld, als mede veterinaire deskundigen vertegenwoordigd zijn.

  Ik zou zeggen bezoek de oostvaardersplassen, en laat u niet bedonderen door een stelletje belang hebbenden wiens enigste doel is geworden om de Oostvaardersplassen in een boerderij en jachtgebied te veranderen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je hebt helemaal gelijk met het eerste deel van je verhaal, maar wat betreft de dieren in de OVP zit je er toch goed naast. Ja, normaal bouwen dieren in het wild een vetreserve op voor de winter, maar als die dieren op een stuk land uitgezet worden dat in verhouding met het aantal dieren te klein is en bovendien meer water dan grond bevat, dan kunnen ze gewoon geen vetreserve opbouwen, want er is te weinig voedsel voor ze, het gevolg is dat ze gewoon verhongeren en dood gaan. Dit Prestigeproject is gewoon Faliekant mislukt, en het zou iedereen die aan deze Mislukking heeft meegewerkt sieren als zij dat ook toe zouden geven, maar dat gebeurt niet, ze laten de dieren gewoon verhongeren of afschieten: Probleem opgelost, geen gezichtsverlies. En zo is het, en niet anders.!!! PS, ben je d`r zelf wel is wezen kijken de laatste tijd.???

   Verwijderen
 2. Paul van Deursen21 mei 2010 om 21:13

  Ik reageer niet op anoniem gezeur van bovenstaande. In ieder geval bestaat deze club ook uit mensen, die nog nooit een geweer gezien hebben.
  Al eerder heb ik afstand genomen van StaatsBosBeheer, Faunabescherming, partij voor de dieren, viervoeters en andere door Koffeman c.s. geinspireerden. Hun bijna religieuze opvatting van "échte natuur" is n.m.m. ingegeven door pseudogevoelens.
  Blij dat er mensen zijn, die tegengas geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Aafkes tiental21 mei 2010 om 21:52

  Je zou Anoniem haast een eigen hongerwinter (1944/'45)gunnen:

  Binnen bezet gebied was de situatie het ernstigst binnen de Randstad. Vooral in de grote steden was het probleem nijpend.
  Bij centrale gaarkeukens kon eens per dag, op vertoon van een bonnenkaart, waterige stamppot of soep van aardappelschillen worden afgehaald. Dat leidde tot lange rijen wachtenden, wat in de bijtende kou niet meeviel.
  Veel mensen, met name vrouwen, fietsten of liepen naar het oosten of noorden van het land om daar aan eten te komen, met het beetje geld dat ze hadden of om bezittingen (textiel, zilveren bestek, gouden sieraden) te ruilen voor voedsel. Dergelijke tochten werden hongertochten genoemd. Veel boeren gaven onderdak aan mensen die over straat trokken. Die mensen worden hongertrekkers genoemd. Sommige boeren maakten misbruik van de situatie en verrijkten zich.
  In de steden kon voor de doden soms slechts met grote moeite een graf worden gevonden. De grond was hard bevroren en de energie voor graafwerk en transport ontbrak. Hout voor doodskisten kon men bovendien beter gebruiken als brandstof. In Amsterdam werden de lijken in de Zuiderkerk opgeslagen.
  -----------------------------------------
  bron: wikipedia

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ach, meneer of mevrouw 'Anoniem'...ik ben het geheel met u eens vwb. het (ook verborgen) dierenleed in Nederland.
  En ik vind, net als u, dat we ook zeker moeten strijden tegen al dit leed dat wij de dieren aandoen.

  Maar dat neemt niet weg dat er náást al deze door u genoemde problemen, er óók nog sprake kan zijn van ander dierenleed.
  Daar zijn de grote grazers in Nederland (en met name in de OVP) de dupe van geworden.
  Ook dat dierenleed verdient onze grote aandacht.

  En als dit dan niet via de politieke weg kan, dan moeten er soms blijkbaar andere wegen bewandeld worden om deze groep van dieren de aandacht te geven die zij zo hard nodig heeft.

  Misschien kan ik u met de volgende, simpele uitspraak de ogen openen:
  "JE MOET HET ENE DOEN EN HET ANDERE NIET LATEN"!

  PS.: Ik ben wel even zo vrij om aan te nemen en te beweren dat de leden van de stichting waar u met zoveel dedain over schrijft, de OVP veel en veel vaker hebben bezocht (en nog steeds bezoeken) dan waarschijnlijk uzelf.

  Overigens: U wilt beweren dat deze mensen 'beroepsmatige' interesse hebben voor deze dieren, terwijl u ze niet eens kent.
  Dus u bent al heel persoonlijk geworden, terwijl u schrijft dat niet te willen.

  Als u zo overtuigd bent van andermans 'beroepsmatige' ongelijk zonder dat u deze mensen kent, dan zou ik u dit willen vragen: "Uit hoofde van welke hoedanigheid/functie of expertise kunt u zó overtuigd zijn van uw eigen gelijk"?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Even wil ik mijn woede kwijt over de laffe en brutale manier hoe "Anoniem" schrijft over mensen die hij/zij niet kent. Gelukkig ken ik de mensen wel, die de Stichting hebben opgezet, maar ook de mensen die zich aangesloten hebben bij deze Stichting. Dat zijn verenigingen die met werkelijke liefde voor de dieren op komen en ze ook verzorgen.

  Anoniem ik vermoed dat je nog nooit in de Oostvaardersplassen bent geweest en zeker deze winter niet. ik heb al vaker op dit weblog het vreselijke dierenleed beschreven wat ik met eigen ogen de lange winter heb gezien, soms dagelijks. Uit eigen middelen heb ik geprobeerd om de dieren wat eten te geven. 20 balen hooi en honderden kilo's wortelen, maar het was veel te weinig, daar moesten iedere dag wagens vol naar toe. Ik heb gezien hoe de dieren uitgemergeld lagen te creperen, kon s'nachts niet slapen en amper eten, want deze beelden draag je dag en nacht bij je, als je een geweten hebt.

  Maar de mensen die de dieren horen te verzorgen
  en het nalaten om het te doen zijn voor mij, wreed, gevoelloos maar vooral gewetenloos. Anoniem ben jij één van hun? Volgens mij kan dat niet, maar wat ook niet kan is het dierenleed van de Bio-industrie wel te zien en het leed van andere dieren niet, of brabbel je gewoon het standpunt van het bestuur van de PvdD na.

  Door een amendement wat het bestuur heeft moeten aannemen op het Congres, zeggen ze nu: dat de Oostvaardersplassen een mislukt project is, maar of ze het werkelijk menen is een ander punt.

  Timon heeft hierboven al gereageerd. Met hem en nog een natuur en dierenkenner was ik zaterdagochtend al vroeg in de Oostvaardersplassen. Er zijn vanaf het kanaal tot de uitkijkpost "de Zeearend" drie bossen, die liggen achter elkaar. Het eerste bos was nog tamelijk in tact, het 2de en 3de lijkt wel een kerkhof, hier kun je zien wat een honger de dieren hebben gehad. De bomen zijn zo aangevreten dat ze zijn omgeknikt, of er een orkaan heeft gewoed. Maar ook hier hebben de dieren geen stukje beschutting meer. Normaal waren hier honderden edelherten, hun slaapplaats was hier en hier werden de kleintjes geboren. Doodse stilte, geen dier te bekennen, maar ook geen getjilp van vogels.

  Op de uitkijkpost kon je over het water heen een paar edelherten zien, ze zien er erbarmelijk uit, de botten steken uit hun lichaam en er lagen nog veel dode dieren.
  Vooral herten. Heel bizar was dat naast de uitkijkpost iets lag, wij dachten een dode vos, maar het bleek een kop van een veulentje of hert te zijn, was niet meer te herkennen.
  De rillingen liepen over me lichaam, waarschijnlijk neergelegd door SBB.

  Bij mij is deze winter vaak de gedachte gekomen, om een vergelijk te trekken met de concentratiekampen in de 2de wereldoorlog.

  Daar waren de mensen ingesloten en konden er niet uit en werden bewust uitgehongerd.
  In de Oostvaardersplassen gebeurd dit zelfde met dieren, jaar na jaar, bewust uithongeren om de populatie klein te houden.

  ik hoop dat een wens van mij in vervulling gaat. En deze wens is: dat de mensen die de dieren dit leed hebben aangedaan, daarvoor worden bestraft, maar ook diegene die achter het beleid van SBB staan en zo hebben meegeholpen om dit dierenleed aan te richten.

  Yvonne

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Anoniem, wat ben je stil.

  Yvonne

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Nou je het zegt Yvonne, da's waar...
  Anoniem is inderdaad heel stilletjes geworden.

  En ik had hem/haar nog wel een rechtstreekse vraag gesteld....
  en was heel benieuwd naar het antwoord.

  Nou ja, wie weet kom dat nog.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Misschien eens praten met DPS??
  zie www.dps.web-log.nl
  www.toinevanbergen.web-log.nl
  mail to bergentoine@zonnet.nl (Toine of Kees) wegge32@kpnmail.nl
  DPS heeft een millieu idee lijkend op dat van Pvd D, maar is gelet opde omstanigheden tegenstander van het Niet bijvoeren van grote grazers, verder liefhebbers van Solidariteit en Democratie

  Henk Miedema
  Nunspeet
  Lid Cie LGW prv gelderland
  voor groep v bergen

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Gingen mensen maar eens zo actief bezig tegen de veehouder. Gingen mensen maar eens zo actief bezig met zelf geheel plantaardig leven. Gingen mensen maar met die actieve houding de straat op.... nee.. knuffelcultuur heerst... selectiviteit overwint.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Kameraden,

  Nu de verkiezingen naderen, dient de strijdbijl even te worden begraven. Hang een poster van de Partij voor de Dieren voor je raam, praat met anderen over het partijprogramma, dan kan het gebrek aan belangstelling in de media worden gecompenseerd. Op een goede verkiezingsuitslag voor de dieren!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. En waarom moet de strijdbijl even begraven worden Erica?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Moet er sowieso een strijdbijl zijn om te begraven?

  De dieren hebben er niets aan als bv. negatieve aandacht zorgt voor verkleining zetels of verdwijnen van de partij in de kamer. Dat betekent dat de aandacht die er nu is voor dier/natuur verdwijnt tot een veel lager peil.

  Als men dat wil, omdat men op een punt niet eens is, dan so be it, maar ik vind het zo zonde allemaal.

  Voor de dieren is een blok van mensen die 80% met elkaar eens zijn veel sterker dan dat dat blok verder opgedeeld wordt in kleine eilandjes.

  Een wereld die we willen zien komt er niet als er verdeeldheid is, als bij ieder meningsverschil men al van de boot springt, als men toespitst op problemen en daar tijd aan verdoet ipv te richten op de kern waarvoor men staat.

  Grote vraag voor de hele beweging eigenlijk... waarom zijn we zo klein, terwijl we zo groot zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste dierenvrienden,

  De kwestie van het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen was essentieel voor de dierenrechtenbeweging. Iedereen die van dieren houdt, hoorde voor bijvoeren te zijn. Mensen die het niet met de partijleiding eens zijn over zo'n onderdeel mag niet de mond worden gesnoerd. Omdat er nog meer dierenbelangen op het spel staan, is het zaak nu de gelederen te sluiten en toch propaganda te voeren voor de Partij voor de Dieren. Na 9 juni kan er weer worden gediscussieerd over de meningsverschillen. Discussie moet altijd mogelijk zijn, want wie heeft er behoefte aan een totalitaire partij? Ik in elk geval niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De partij heeft nog niet uitgelegd waarom Esther niet op de lijst stond.,Die geslotenheid is fnuikend.
  De top van de partij zouden allemaal eens over de knie gelegd moeten worden en een flinke tik voor de billen moeten krijgen!
  Er is geen echt alternatief om op te stemmen helaas.Ik heb 2 stemmen te vergeven en denk dat ik een prteststem uitbreng door op de onderste op de lijst te stemmen,de grote geldschieter.Hoe kan ik anders duidelijk maken dat ik het totaal niet mee eens ben zoals het er nu aan toe gaat in de partij?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Stempelientje, uit protest tegen die geheimzinnige poging tot wegwerking van Esther Ouwehand breng ik een voorkeursstem uit op Esther.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Esther was tegen het bijvoeren op de OVP dus die krijgt absoluut mijn stem niet!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik sprak een Canadees die het volgende tegen mij zei.
  Er is nergens in de wereld zo kleine natuur met zoveel Politieke Partijen, Verenigingen, Stichtingen, biologen, opzichters, natuurliefhebbers en natuurkenners.
  Hoe is het mogelijk dat de meeste denken dat de dieren in een luxe Artis zelf aan eten kunnen komen.
  Terwijl er niets te eten valt.
  We moeten het niet over bijvoeren hebben, maar over het voeren.
  Grote grazers verzorgen niet alleen de gesloten gebieden.
  Maar de gesloten gebieden verzorgen ook de grote grazers.
  Als de koeien, de paarden, de herten en de ganzen met z’n alle op een stukje gras staan.
  Wat gebeurt er dan?
  Even los gezien van de verzuring van de uitwerpselen.
  De met regen onstaande glibberige modderbende.
  Of de totale betonnen plaat tijdens de hete zomermaanden.
  Wie heeft het hier dan nog over gras?
  De boeren bedrijven zijn niet voor niets dag en nacht bezig om het grasland gezond te houden.
  Vee wordt ook nog eens verplaatst naar andere stukken land.
  Zo kan het land weer rijpen voor het hooien of het grazende vee.
  Gesloten land moet constant verzorgd worden en waar nodig kunnen herstellen.
  Dus PvdD!
  Ga voor een keer staan, daar waar jullie jezelf voor hebben opgericht.
  De films en de foto's liegen niet.
  Dat zien ze ook over de grens.
  En dat is ook geen leuk plaatje.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Begint het gedonder opnieuw? Wegens het niet willen laten voeren van de grote grazers in de OVP heb ik mijn partijlidmaatschap opgezegd. Toen ik overwoog op het CDA of de CU te stemmen omdat deze partijen vóór voeren waren, kreeg ik alle dierenrechtenactivisten over mij heen. Nu ik toch maar op de Partij voor de Dieren ga stemmen, krijg ik wéér kritiek. Met sommige mensen is het kwaad kersen eten.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik eet ook fastfood.
  Vulzaam, maar niet voedzaam.
  Maar ik heb ook de keus om daarnaast een gezonde maaltijd te nemen.
  Deze nog stervende dieren niet.
  Parkdieren zijn parkdieren!
  En die worden over de hele wereld verzorgd.
  Waar dan ook, hoe groot ook.
  Want anders is ook niemand meer strafbaar, die dieren verwaarlozen achter het gaas.
  En is dat wat we willen?
  Gelijke monniken, gelijke kappen?
  Erika, blijf bij je eigen standpunt.
  Want er zijn altijd voor en tegens.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Bohemian Rhapsody11 juni 2010 om 02:24

  Erica, het is misschien verstandig om gewoon je eigen standpunt te bepalen, maar vooral óók om daar naar te handelen.
  Je hebt de pvdd afgezegd i.v.m hun opstelling t.o.v. de dieren in de OVP.
  En velen met jou denk ik.
  De dierenactivisten dienen niet voor jou te bepalen waar je voor moet kiezen.

  Deze 'partijen' denken allemaal dat zij het gelijk aan hun kant hebben... en willen jou en mij hun gelijk aan je opdringen.

  Maar jij moet voor jezelf bepalen wat belangrijk voor je is.

  Overigens: die Timon weet héél goed waar hij het over heeft'.
  Hij ziet het dagelijks met eigen ogen.
  Want de situatie in de OVP is echt niet 'over' nu de winter verdwenen is.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. De enig juiste conclusie lijkt mij dat leden van de Partij voor de Dieren ervoor moeten zorgen dat de Kamerleden en het Bestuur van de PvdD hun dwaling inzien en zich in het vervolg vóór het voeren van de grote grazers uitspreken. Nu ik geen partijlid meer ben, weet ik niet of er op het laatste congres over deze kwestie is gediscussieerd. In elk geval ben ik blij dat er mensen zijn die zich over de dieren in de OVP hebben ontfermd en het verwerpelijke standpunt van de partijtop aan hun (hopelijk niet leren) laars hebben gelapt.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Natuurlijk gaan er dieren dood door honger, ziekte of ouderdom.
  Dieren sterven in het water, onder de bosjes of ver weg op een grote kale vlakten.
  Daar waar ze hun rust vinden.
  Maar als er toch een dier gevonden wordt, dat zichtbaar aangeeft, het op te gaan geven.
  Dan kunnen de kenners dat in een oogopslag zien.
  De ogen, de houding, het uiterlijk en het gedrag vertelt ons veel.
  Aan de hand daarvan kunnen wij een goede begeleiding geven.
  Wat we daarna met het mogelijk gestorven dier doen, dat is aan ons.
  In een gezonde habitat en een gezonde biotoop, hebben de roofdieren genoeg voeding aan een kadaver.
  Want een kuddedier zit vol fruit, kruiden, planten, gras, schimmels en voedingrijke vloeistof, waar de roofdieren hun honger en dorst mee lessen.
  Een supermarkt op de vierkante meter.
  Het kuddedier verzamelt en de roofdieren verdelen.
  Hiermee blijft de cirkel van het leven in takt.
  Het sterven van dieren en de planten is heel gewoon.
  Maar daar moet dan wel de ruimte voor zijn.
  Zo niet.
  Zijn wij niet alleen verantwoordelijk voor het leven, maar ook voor het einde daarvan.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. De situatie op de Oostvaardersplassen wordt erger en erger.
  Hertenkalfjes en veulens worden dood geboren.
  Of sterven op het moment dat ze los komen van hun moeder.
  De vlakte heeft nog steeds geen hoog genoeg gras voor de grazers.
  En wat goed gras is, dat maaien de ganzen onder de neus van de viervoeters weg.
  De boskant van Lelystad is dicht gegroeid met distels.
  Gevolg is dat de herten en de paarden niet meer het bosgebied in kunnen.
  Dat betekent dus geen beschutting, geen rustplaats en geen plek om normaal te jongen.
  Tussen het riet is het net zo heet, zo niet heter dan op de vlakte.
  Ook langs de waterkanten.
  En om nou de hele dag in het water te verblijven, dat is meer iets voor de vissen.
  De beetje bomen die er nog stonden na de winter, daar zijn er weer wat van omgevallen.

  De vossen eten alleen nog maar de dode hertenkalfjes en de dode veulentjes.
  Die zijn nog redelijk mals en makkelijk verteerbaar.
  Maar de kadavers van de volwassen dieren blijven liggen.
  Er zijn niet te weinig vossen.
  Want van de buitenwijken tot in het hart van het Lelystadse winkelcentrum, zit vol met vossen.

  Een dier dat de hongerdood is gestorven, heeft geen voedingsstoffen meer die de roofdieren de kadavers doen eten.
  Hoe arm moet een natuurpark nog worden, voordat er daadwerkelijk iets gebeurd met de nog levende planten en de overlevende dieren?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. De situatie op de Oostvaardersplassen wordt erger en erger.
  Hertenkalfjes en veulens worden dood geboren.
  Of sterven op het moment dat ze los komen van hun moeder.
  De vlakte heeft nog steeds geen hoog genoeg gras voor de grazers.
  En wat goed gras is, dat maaien de ganzen onder de neus van de viervoeters weg.
  De boskant van Lelystad is dicht gegroeid met distels.
  Gevolg is dat de herten en de paarden niet meer het bosgebied in kunnen.
  Dat betekent dus geen beschutting, geen rustplaats en geen plek om normaal te jongen.
  Tussen het riet is het net zo heet, zo niet heter dan op de vlakte.
  Ook langs de waterkanten.
  En om nou de hele dag in het water te verblijven, dat is meer iets voor de vissen.
  De beetje bomen die er nog stonden na de winter, daar zijn er weer wat van omgevallen.

  De vossen eten alleen nog maar de dode hertenkalfjes en de dode veulentjes.
  Die zijn nog redelijk mals en makkelijk verteerbaar.
  Maar de kadavers van de volwassen dieren blijven liggen.
  Er zijn niet te weinig vossen.
  Want van de buitenwijken tot in het hart van het Lelystadse winkelcentrum, zit vol met vossen.

  Een dier dat de hongerdood is gestorven, heeft geen voedingsstoffen meer die de roofdieren de kadavers doen eten.
  Hoe arm moet een natuurpark nog worden, voordat er daadwerkelijk iets gebeurd met de nog levende planten en de overlevende dieren?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Het is mooi om te zien dat de dieren die over zijn zich goed hebben hersteld.
  Eerst de lange winter, toen de hete periode.
  Die er voor zorgde dat de hele natuur drie maanden later pas echt op gang kwam.
  Het gras herstelt zich ook mooi.
  De paarden waren de eerste met herstellen.
  Maar de Herten zien er vooral verschrikkelijk mooi uit.
  Glimmende vacht en vol in het vlees.
  Het zou mooi zijn als de Oostvaardersplassen, net als alle andere dierenparken, ook als een dierenpark gaat worden onderhouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Kan/wil iemand mij uitleggen wat onder een "natuurgebied" wordt verstaan? Volgens mijn beperkte geschiedenis kennnis bestaat de Flevopolder nog maar een 40, 50 jaar. Het hele gedoe over de OVP is dus het sop absoluut niet waard en is gewoon een stadspark. Dus ophouden met alle onzin en het vee, wat daar dus niet hoord(de zuiderzee bestaat al sinds de romeinse tijd en 1170)maar laten wij het weer terug geven aan de natuur en er vissen gaan kweken.
  vr.gr.
  J.Casper

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Wat een emotionele invalshoek. Hier word ik echt onpasselijk van. Er wordt een poging gedaan om de natuur zijn gang te laten gaan en wij mensen moeten ons daar niet te veel mee bemoeien. Ik vind het een loffelijk streven en ik ga met veel genoegen naar de Oostvaardersplassen. En daar zie ik prachtige kuddes lopen. En mede door deze ontwikkeling broed de Zeearend. We moeten ophouden met alles aaibaar te willen maken. Van mij mogen de wolven ook terug komen. Ängst is voor heel even, spijt is voor altijd".

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Beste anoniem,
  U weet alles van parken en vrije natuurgebieden.
  En schijnbaar ook veel van wolven.
  Er is ten eerste geen ruimte om te jagen op de Oostvaardersplassen.
  Met die snelheden lopen alle dieren elkaar onder voeten.
  Daarbij is er geen plaats om terug te trekken na een jacht.
  Helaas is de Oostvaardersplassen geen Mongolië, Tibet, China, Canada, Alaska, Scandinavië, Balkan, voormalig Oostblok en Rusland.
  Daarbij is de biotoop voor de wolven aan deze kant van Europa veel te rijk aan planten, paddenstoelen, vruchten en prullenbakken.
  Met dat laatste hebben ze ook al problemen in Canada.
  Maar dat wist natuurlijk al.
  Dus gaat een wolf hier helemaal geen kuddedier vangen, zoals in de vegetatie armen gebieden.
  De kuddedieren daar verzamelen het voedsel en wolven verdelen het onder elkaar.
  Een supermarkt op de vierkante meter.
  Daarbij wolven laten meer leven dan dat ze doden.
  Om zo ook eten te hebben voor het jaar erop.
  Over de aaibaarheid.
  Waarom zouden we dieren willen aaien?
  Dat doen we in geen enkel Hertenkamp in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Kunt u mij het (E-mail) adres geven van de stichting welzijn grote grazers? Ik kan het H E L E M A A L nergens vinden!..
  BvB Dank.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. dag mensen,

  volgens mij moeten jullie eens onder ogen willen zien dat de ovp geen dierentuin is
  laat de natuur met rust dan komt het uiteindelijk allemaal goed
  maar jullie willen er het liefst knuffeldieren van maken

  hou daar toch mee op laat de natuur de natuur

  mvrg .rob

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Beste Rob bedoel je soms met "natuur" dat als we hier in Artis de hekken sluiten voor publiek en de kooien openzetten en niets meer doen, dat de "natuur" het ook allemaal wel zelf oplost en het uiteindelijk allemaal goedkomt??...

  Trouwens waarom gaat het op de Veluwe wel goed??

  Groetjes van "jullie"

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Hallo anoniem,

  Ik heb geen e-mail adres van de Stichting Grote Grazers.
  Ik ben onafhankelijk.
  Dus moet u dat ergens anders zoeken.
  De Veluwe?
  Daar wordt wildbeheer toegepast.
  Zoals over de hele wereld.
  En knuffels liggen in de speelgoedwinkel.
  Dus daar sta ik al helemaal niet achter.
  Maar zorg dragen voor dieren achter het gaas is geen schande.
  Ook geen verlies.
  Krugerpark en Yellow Stone doen ook niet anders als het even wat lastiger wordt voor de dieren.
  En verder worden de dieren gewoon met rust gelaten.
  Dat kan ook in de OVP.
  Die periode begint nu.
  Maar als er wat is is het nog maals geen schande om even een handje te helpen.
  Waarom staan jullie er zo negatief tegenover.
  Verzorging is iets heel anders als een heel klein beetje ondersteuning bieden in de wat mindere tijden.
  Ik wens jullie heel veel plesier en rust op de OVP.
  Want dat heeft het gebied nu wel meer dan wat dan ook verdient!

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Als Anoniem contact wil hebben met de Stichting Welzijn Grote Grazers, dan is hier het telefoonnummer: 06-22169872

  Yvonne

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Graag niet meer zo sentimenteel doen en er niet zoveel onzinnige zaken bijhalen. Het werkt overal hetzelfde of je nu op de Serengeti zit of in de OVP, maakt niet uit. De tegenstanders van deze vrije loop der natuur realiseren zich niet hoe een voedselpiramide werkt. Het is namelijk zo dat de top van de voedselketen wordt gedomineerd door slechts een relatief klein aantal toppredators (roofdieren in de top van de piramide). Deze toppredators (soms zijn die er in het geheel niet) kunnen nooit hele kuddes weg eten. De rest gaat gewoon van ziekte, honger en andere ellende dood, of er nu wel of geen hekken omheen staan. Of we het nu wel of niet leuk vinden, doet niet ter zake. Vervolgens zijn de miljarden insecten en ander klein grut aan de beurt om te eten. Trouwens ook buiten de hekken zijn de omstandigheden in de winter slecht. Het is immers overal tegelijkertijd winter! Met periodiek bijvoeren wordt het probleem alleen maar erger. Er worden meer jongen grootgebracht met een gelijkblijvende voedselvoorraad. Laat het aan ecologen over in plaats van boeren en jagers. Je haalt je groenten ook niet bij de bakker en het heeft al helemaal niets met links of rechtse politiek te maken.

  D.E. Waarheid

  BeantwoordenVerwijderen
 35. We draaien in een kringetje rond. Ik wil meneer of mevrouw Waarheid erop wijzen dat de dieren in de OVP geen kant op konden om voedsel te zoeken. Ik geef mijn huisdieren toch ook te eten? De runderen, enz. in de Oostvaardersplassen zijn tot huisdieren gemaakt op een omheind terrein. De mensen hebben een ZORGPLICHT jegens deze dieren!

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ik heb vandaag weer eens een rondje Oostvaardersplassen gemaakt.
  Nu de distels zijn uitgebloeid zijn ze ook niet meer zo stekelig.
  Ik zag vele sporen van herten met hun jongen door het voormalige bosgebied.
  Ik vond ligplaatsen en ook op verschillende plaatsen wissels.
  Ook de paarden komen terug in het voormalige bosgebied.
  Verder trof ik veel kruidenplanten en een aantal goeddoorvoede vossen.
  Het is altijd angstig of een dergelijk verwoesting van de afgelopen winter zich weer gaat herstellen.
  Maar ik ben blij dat de Oostvaardersplassen zich weer laat zien in al haar kleur en pracht.
  Een natuurpark om trots op te zijn.
  Met haar nieuwe ontwikkelingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ Timon en de anderen
  Tuurlijk is de OVP pracht, want het is NATUUR. Bijvoeren zorgt er alleen maar voor dat die beesten in compleet de verkeerde seizoenen gaan jongen en een hoger metabolisme houden. Er is werkelijk maar één vraag hier: is de OVP als gebied groter of kleiner dan de minimale populatiegrootte van de grote grazers? zo ja>niet bijvoeren. Zo nee, wel bijvoeren.
  Dat is de enige manier waarop je als land/beheerder je verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Bijvoeren wanneer het niet nodig is leidt alleen maar tot nog grotere populaties en dus grotere sterfte. De populatie hersteld zich wel weer. En dat er dingen veranderen binnen een ecosysteem is ook geen verrassing. Dat heet successie.

  We moeten eens afstappen van die Disneynatuur die we zo graag willen met zijn allen. Dieren eten elkaar op, dieren sterven, dieren rotten. Dat is het mooie van natuur. 'Lijden', ookal is het een antropomorfisch concept, is daar onderdeel van. We houden onze ouderen toch ook nutteloos lang in leven, of ze het nou willen of niet? Ook onnatuurlijk als je het mij vraagt.

  Start eens met hierover na te denken als een bioloog, en niet als emotioneel Disneyfilms kijkend mens, die nog nooit echte natuur heeft gezien.

  Gegroet,
  een bioloog.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Beste bioloog,

  Je gezichtsveld is te beperkt.

  Het is niet zo dat biologen een monopoliepositie hebben als het over dieren gaat.

  Daarnaast denken ook biologen niet allemaal hetzelfde. Ik noem als bekendsten Maarten Frankenhuis (ex-Artis) en Henkjan Ormel (kamerlid-CDA). Zij vinden het OVP-beleid onaanvaardbaar.

  Ook juristen bemoeien zich ermee. De bekende gewezen hoogleraar Dier en Recht, mr. Dirk Boon, keurt het beleid af, zie:
  http://www.animalfreedom.org/paginas/column/Oostvaardersplassen.html

  Dieren gaan ons allemaal aan. De OVP is nu een politieke kwestie geworden, omdat veel burgers zich niet kunnen verenigen met het gevoerde beleid. De argumenten van die burgers zijn hier al maandenlang besproken. Als het je interesseert, kun je ze op deze site nalezen.

  BW (redactie)

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Wat ik eerder schreef.
  Oostvaardersplassen is een mooi natuurpark.
  De dieren zoals in Yellowstone Park, als de beren, de wolven, de adelaren en de bizons worden gewoon onderhouden.
  Door de juiste populatie in de hand te houden, kunnen dieren zonder overschot te worden, ook gewoon bijgevoerd.
  Maar dan wel in zeer strenge winters, niet in lange oppervlakkige winters zoals in Nederland.
  Door niets te doen met parkdieren, gebeurt er wat er de afgelopen winter is gebeurd.
  Zo erg dat zelfs de vossen het centrum van Lelystad gingen opzoeken, omdat de kadavers niets meer te bieden hadden aan voedingsstoffen.
  Oostvaardersplassen heeft een enorme verandering door gemaakt.
  Maar op dit moment, met na druk, op dit moment, zit het park vol met kruidenplanten.
  En zijn de wissels en ligplaatsen terug.
  Wanneer de distels weg zijn, zou jonge aanplant tussen de bomen niet slecht zijn.
  Want daarmee komt ook het gras en het mos terug onder de bomen, die volgend jaar weer bescherming bieden, aan de dan, hopelijk onder controle gehouden populaties.
  Dan blijft de Oostvaardersplassen vanaf vandaag een mooi park met gezonde planten en gezonde dieren.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Hallo iedereen,

  ik kom iedere dag met de trein langs OVP, en heb de afgelopen winter vrijwel iedere dag nieuwe dode dieren gezien.
  Of misschien nog erger, dieren die op een kaal landschap stonden met hun neus vrijwel tegen het hek gedrukt, waar aan de andere kant wel gras was. Ze hadden honger en konden het voedsel ruiken, maar ze konden er niet bij. En dat noemen ze natuur?!
  Ik ben het ermee eens dat dit een beetje aan een concentratiekamp doet denken.
  Als ik dit ter sprake breng wordt mij vaak verteld dat het er in de natuur ook zo aan toe gaat, dat ze daar ook niet bijgevoerd worden. Maar het vreemde aan dit is, dat al deze mensen schijnbaar het hek niet zien!
  Anoniem heeft gelijk, wij mogen de varkens, koeien etc niet vergeten, maar dat wij ons druk maken over de OVP betekent niet dat wij niet denken aan het leed wat verder nog in Nederland heerst. Ik ben lid van de PvdD, maar ben er op dit moment niet van overtuigd dat zij iets bereikt hebben en door tegen te stemmen op het bijvoeren hebben zij dit jaar veel stemmen verloren. Met kleine dingen als dit, iets wat zo groot op de landelijke televisie is geweest, als zij voor het voeren waren geweest en zich als PvdD ook echt voor de dieren hadden opgesteld, dan hadden zij veel meer stemmen en ook veel meer respect kunnen krijgen.
  Ik blijf lid van de PvdD, omdat ik ervan overtuigd ben dat zij wel iets goeds doen, en we hebben zo'n partij nodig die voor onze kippen e.d. opkomen, maar ik mis bij hun het overige dierenleed zoals huisdieren leed waarmee ze gewoonweg veel meer kiezers kunnen trekken , en OVP.
  De winter komt er weer aan, en het schijnt een strenge te worden. We zouden nu al moeten beginnen met actie voeren of het in de bekendheid brengen om een situatie als de afgelopen winter te voorkomen of in ieder geval verminderen.

  Groetjes Leonie Klein

  BeantwoordenVerwijderen