Respect voor dieren

Follow by Email

zondag 31 maart 2019

LAAT VAN JE HOREN !

Stand up - speak up - fight back!
.

Showing outrage in private, won't help.
Please voice your opinion!

zondag 24 maart 2019

KLIMAATPANIEK


"Jullie schrijven ‘ons geduld is op’, maar daar schieten we niet veel mee op. We moeten de transitie maken naar een koolstofvrije economie, maar niet tegen elke prijs.
Het klimaat is slechts één van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties." 

Mooi stuk van Maarten Boudry. 
Zelf vind ik het vervangen van dierproeven en vivisectie het meest urgent. Daar zijn we al enige eeuwen mee bezig, dus dat mag nu wel eens voorrang krijgen. Betreft ook de medische wetenschap en de volksgezondheid.

zaterdag 23 maart 2019

ZÜRICH

Iedere maand wordt gedemonstreerd tegen de universiteit van Zürich wegens hun experimenten met apen. Vivisectie.


vrijdag 22 maart 2019

AAP en PROEFDIERVRIJ

In het jaarverslag over 2017 geeft AAP het aantal donateurs precies aan: 56.924. Proefdiervrij laat je in het jaarverslag schatten, vermoedelijk 40.000.

De budgetten lopen sterk uiteen.

AAP genereert veel meer inkomsten dan Proefdiervrij: afgerond in totaal € 7.500.000.

Alleen al aan donaties van particulieren ontvangt AAP bijna tweemaal zoveel als Proefdiervrij.

AAP verheugt zich in een grote populariteit en is dan ook niet armlastig. Het ontvangt ook een ruime subsidie van het ministerie van OCW, en daarnaast doet de EU een duit in het zakje.

Bijna 7 ton wordt jaarlijks ontvangen van de Postcodeloterij.

Al deze financiële bronnen gaan aan Proefdiervrij voorbij, behoudens een kleine subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Daar staat tegenover dat de overheid zelf investeert in alternatieven voor dierproeven: € 3 miljoen, tegenover Proefdiervrij € 2 miljoen.

Hoe dat precies besteed wordt, zou uitgezocht moeten worden.

Maar er gaat dus jaarlijks meer geld naar AAP dan naar onderzoek ter vervanging van proefdieren.

N.B. AAP verzet zich - uitdrukkelijk - niet tegen dierproeven, ook niet tegen experimenten met apen.


Om het nog even in perspectief te plaatsen: de totale inkomsten van het rijk in 2018 zijn € 282 miljard.

donderdag 21 maart 2019

ACADEMISCHE VRIJHEIDEn dan hebben we ook nog Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die debiteert het volgende:

"Baudet zegt dat de samenleving wordt ondermijnd door onze universiteiten. Ik vind dit zeer kwalijk. We moeten pal staan voor de wetenschap. De samenleving is gebouwd op het werk en kennis van wetenschappers en docenten. We moeten de academische vrijheid beschermen, niet verdacht maken."

Ze slaat de plank mis.
De academische vrijheid leidt ook tot ontsporingen. Zoals vivisectie. Wetenschap is niet slechts amoreel maar, als het zo uitkomt, ook immoreel.

dinsdag 19 maart 2019

zondag 17 maart 2019

DONORWET en PARTIJ vd DIEREN


In 'Buitenhof' van 10 maart j.l. werd de Donorwet weer eens aan de orde gesteld, een paradepaardje van D66. Henriette Prast stemde daar voor, toen ze nog lid van die partij was.
Het gaat over orgaandonatie, waarbij je donor bent TENZIJ je aangeeft dat niet te willen. Een regeling die in verschillende Europese landen van kracht is.


De Partij voor de Dieren neemt bij dergelijke onderwerpen altijd een orthodox-christelijk standpunt in. Het lichaam is van God gegeven en daar blijf je van af. Zoiets. Tegen de Donorwet.
Ik weet niet of de Partij ook van de hele donorwetgeving af wil. Dus ook van transplantatie van organen. Is acceptatie van een orgaan van iemand anders wel/niet in overeenstemming met de beginselen van de PvdD? Wie het weet mag het zeggen.


Het is al met al geen reclame voor de partij en er wordt wijselijk dan ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven. De PvdD is een seculiere partij, die vooral aanhang heeft in de grote steden. Dat is toch meest ander volk dan in de provincie ('biblebelt'). Dat de leden een dergelijk beleid in meerderheid accepteren, vind ik dan ook onbegrijpelijk. Ik vermoed dat Henriette Prast er ook zo over denkt. 

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/468085/Buitenhof.html